Make your own free website on Tripod.com
Droomanalyse van A-Z
B

HOME

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Baard:
* het verbergen van gevoelens voor de buitenwereld uit onzekerheid
* symboliseert agressieve gevoelens en mannelijke potentie
* hebben: onzekerheid
* aanplakken: zich verschuilen achter een masker, verbergen van gevoelens
* scheren: zorgen en verdriet
* kammen: teleurstelling
* blonde of rode: misleiding
* grijze of kleine: afgunst en verraad
* zwarte of lange: eerbewijzen


Baby:
* psychologisch: een nieuw begin, of vertroelteld willen worden
* mooie: trouwe en nieuwe vriendschapsbanden
* lelijke: zelfbeklag
* dode: hoed je voor een boosdoener in de omgeving
* zogen: plichtsbewust zijn
* meedragen: een opdracht moet worden vervuld


Bad:
* psychologisch: een onderdompelingsproces voor de geest
* symboliseert verandering en loutering
* warm: ruzie
* koud: nieuws
* lauw: misleiding
* bad buiten: beproeving
* bad binnen: gezondheid
* schoonmaken: het verleden willen vergeten, een nieuw begin