Droomland
Waarom dromen wij?

HOME

Droominhoud | Waarom dromen wij? | Droomanalyse | Commentaar | Over Zita

De betekenis van het "zelf"

Venus

De mens kan zich bewust worden van zichzelf. Dit maakt hem verschillend van een ander levend wezen. De mens ontwikkelt zijn ego. Dat ego gaat geen onwillekeurige impulsen volgen, maar wordt zich bewust van zijn eigen mogelijkheden en helpt de totaliteit van de gehele psyche te verwerkelijken in het leven.
Het onbewuste laat door signalen, zoals een droom, weten hoe het ego zijn levensopdracht, de verwerkelijking en de groei van de ziel kan uitwerken.
De droomsymbolen, die door het onbewuste worden voortgebracht, kunnen een vernietigende of een genezende werking hebben op de dromer. Ze hebben grote invloed op de dromer, zelfs als hij zich er niet van bewust is. Wanneer de dromer zich hiervan bewust wordt, kan hij zijn dromen en de symbolische inhoud gaan begrijpen.
Ervaring en rijping van de ziel kunnen de dromer tot een wijs mens maken.

De Paranormale droom

De dromer kan ook spirituele dromen hebben. Deze dromen kunnen voorspellend zijn, maar hebben over het algemeen het karakter van hulp van spirituele begeleiders bij het vervullen van de levensopdracht.
De dromen kunnen een bijzondere kleur bevatten en ook wel bijzondere wezens. Soms kunnen pas overledenen op bezoek komen in deze dromen. Ook hier geldt weer de allesomvattende hulp van de begeleiders bij het vervullen van de levensopdracht en bij het vinden van harmonie in het "zelf".